Sportongevallen

Aangifte van sportongevallen – Modaliteiten

Verantwoordelijke TCD:

Tourlamain Marianne
Gsm: 0479/27 19 49

Mortier Sabine
Gsm: 0499/99 89 80

Voor sportongevallen heeft Tennis Vlaanderen een algemene verzekering afgesloten voor al haar spelende leden bij de maatschappij Ethias.

Ethias betaalt enkel de behandelingskosten terug tot beloop van de opleg na de uitkeringen van het ziekenfonds. Nieuwe voorwaarden vanaf 1 januari 2017

De aangifte van een sportongeval bij de verzekeringsmaatschappij Ethias moet gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval.
DE MODALITEITEN VOOR DE ELEKTRONISCHE AANGIFTE VERLOPEN ALS VOLGT :

Stap 1 :
Vul zo spoedig mogelijk het type aangifteformulier in dat ter beschikking ligt in de bar van het clubhuis (te vragen aan Ronny) en bezorg dit ingevuld formulier ook zo spoedig mogelijk aan bovenvermelde verantwoordelijke Marianne Tourlamain.

Stap2 :
Op basis van de gegevens van het ingevulde aangifteformulier doet Marianne Tourlamain zo spoedig mogelijk de elektronische aangifte bij Ethias.
Zij bezorgt dan aan het slachtoffer volgende twee documenten (met daarop reeds het elektronisch toegekende dossiernummer) :

  • Het medische attest, op naam van het slachtoffer, in te vullen door de behandelende geneesheer (doc.1)
  • Een document “Bericht aan Ethias”, op naam van het slachtoffer, waarop een kleefbriefje van zijn/haar ziekenfonds dient aangebracht te worden én die door het slachtoffer of zijn wettige vertegenwoordiger dient ondertekend te worden.(doc.2)

Voor zeer dringende gevallen :
blanco medisch attesten liggen ter beschikking in de bar van het clubhuis ( te vragen aan Ronny)

Stap 3 :
Het medisch attest (doc.1), ingevuld door de behandelende geneesheer, én het ondertekende “Bericht aan Ethias” (doc.2), met opgeplakt kleefbriefje van het ziekenfonds, worden beide door het slachtoffer zo spoedig mogelijk opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij Ethias. ( Adres Ethias : Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt)

Stap4:
Ethias bezorgt aan het slachtoffer en aan de club de bevestiging van registratie van het ongeval (met toegekend dossiernummer). Bij elke correspondentie met betrekking tot het ongeval wordt gevraagd om dit dossiernummer te vermelden.