Tarieven

Lidgeld
Jonger dan 8 jaar 62 €
9-18 jaar 103 €
Boven 18 jaar 206 €
18+ met studentenkaart (tot 24 jaar) 103 €
Gezin 577 €
Barlid 40 €
Instapgeld (éénmalig en dient enkel betaald te worden als je nog nooit lid was van TC Duinbergen)
Jonger dan 18 jaar geen instapgeld
Ouder dan 18 jaar 100 €
Gezinslid 100 € per nieuw volwassen lid (*)

(*)Instapgeld : 100 € per nieuw volwassen lid met een maximum van 200 € per gezin. Wanneer je met 4 volwassenen nieuwe leden een gezinskaart neemt, is het instapgeld max. 200 € en kost de kaart dus max. 760 €. Gezinsleden moeten verplicht op hetzelfde adres én op hetzelfde tijdstip geregistreerd worden.


De aangepaste geboortedata voor 2017 zijn:

  • Kind 8 jaar en jonger : t.e.m. geboortejaar 2009
  • Kind 9 j t.e.m. 18 j : geboortedatum : 2008 – 1999
  • Volwassenen : vanaf geboortedatum 1998
  • Studenten : 1993 – 1998