Sportongevallen

Aangifte van sportongevallen – Modaliteiten

Verantwoordelijke TCD:
Pieter Van Huffel
Contactgegevens  marjan@lyckevanhuffel.be of T 050 51 83 38 keuze 4

Voor sportongevallen heeft Tennis Vlaanderen een algemene verzekering afgesloten voor al haar spelende leden bij de maatschappij Ethias.

Ethias betaalt enkel de behandelingskosten terug tot beloop van de opleg na de uitkeringen van het ziekenfonds. Meer weten? Bekijk de polis en de Overzichtsfiche.

De aangifte van een sportongeval bij de verzekeringsmaatschappij Ethias moet gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval.
DE MODALITEITEN VOOR DE ELEKTRONISCHE AANGIFTE VERLOPEN ALS VOLGT :

Stap 1 :
Vul zo spoedig mogelijk het aangifteformulier in (download het aangifteformulier  WORD-document of  PDF of vraag het aan de bar van TCD) en bezorg dit ingevuld formulier ook zo spoedig mogelijk aan marjan@lyckevanhuffel.be
Mocht je de aangifte niet via mail kunnen versturen, neem dan zeker even telefonisch contact op met Pieter Van Huffel (zie contactgegevens bovenaan deze pagina).

Stap 2 :
Op basis van de gegevens van het ingevulde aangifteformulier doet Sabine zo spoedig mogelijk de elektronische aangifte bij Ethias.
Zij bezorgt dan aan het slachtoffer volgende twee documenten (met daarop reeds het elektronisch toegekende dossiernummer) :

  1. Het medische attest, op naam van het slachtoffer, in te vullen door de behandelende geneesheer (doc.1).
  2. Een document “Bericht aan Ethias”, op naam van het slachtoffer, waarop een kleefbriefje van zijn/haar ziekenfonds dient aangebracht te worden én die door het slachtoffer of zijn wettige vertegenwoordiger dient ondertekend te worden.(doc.2)

Voor zeer dringende gevallen :
doc.1: blanco medisch attesten liggen ter beschikking aan de bar van het clubhuis of je kan het hier ook downloaden

Stap 3 :
Het medisch attest (doc.1), ingevuld door de behandelende geneesheer, én het ondertekende “Bericht aan Ethias” (doc.2), met opgeplakt kleefbriefje van het ziekenfonds, worden beide door het slachtoffer zo spoedig mogelijk,

  1. ofwel opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij Ethias. ( Adres Ethias : Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt)
  2. ofwel via mail bezorgd aan  marjan@lyckevanhuffel.be

Stap 4:
Ethias bezorgt aan het slachtoffer en aan de club de bevestiging van registratie van het ongeval (met toegekend dossiernummer). Bij elke correspondentie met betrekking tot het ongeval wordt gevraagd om dit dossiernummer te vermelden.