Interclub spelen

Wie schrijft in?

 1. De kapitein schrijft de ploeg en de spelers in via bovenstaande link.
  Dus heb je al een ploeg, dan moet je individueel NIET meer inschrijven.
 2. Zoek je nog een ploeg, dan moet je individueel inschrijven via bovenstaande link.
 3. Wil je reservespeler zijn, dan kan je ook inschrijven via bovenstaande link, maar elk lid komt sowieso automatisch op de reservelijst.

Een ploeg kan enkel deelnemen aan interclub als elke speler lid is voor de deadline. Voor de voorjaarsinterclub padel en tennis is dit 11 januari!

INTERCLUB PADEL SPELEN, kan enkel als je PADELLID bent bij TCD.
INTERCLUB TENNIS SPELEN, kan enkel als je TENNISLID bent bij TCD.

Voor vragen of problemen in verband met interclub kan je terecht bij de interclubverantwoordelijke Dimitri Dendooven dimitridendooven@hotmail.com

Gedragscode interclub

Algemeen

De interclubcompetitie is, zoals de naam het zegt, een competitie tussen clubs.
In die hoedanigheid is deze competitie meer een ploegsport dan een individuele sport.

Engagement

 • De spelers die zich inschrijven gaan een engagement aan tov van de club en medespelers.
  Het engagement houdt in dat zij zich maximaal beschikbaar stellen voor de periode van de interclub (op z’n minst 3 op 4 tijdens de voorrondes). Nogal wat spelers wensen te spelen onder voorbehoud (niet op …, niet met …, niet als …). De club kan onmogelijk met alle wensen rekening houden, en derhalve op deze spelers niet rekenen bij de samenstelling van de ploegen. Dit is immers geen faire houding noch tov de kapitein noch tov de medespelers en dus ook niet tov van de club.
 • Als kapitein van een ploeg dient u vanaf de eindronden de beste ploeg met een maximum aantal punten op te stellen, ook indien daarvoor andere spelers eventueel van de reservelijst of van andere ploegen zouden nodig zijn.

Inschrijven

 • Het inschrijven voor de voorjaarsinterclub moet gebeuren bij het vernieuwen van het lidmaatschap. Een persoon kan pas deelnemen aan de interclubcompetitie indien hij/zij ook effectief lid is en zijn/haar financiële verplichtingen tov de club heeft nagekomen (bv. lidmaatschapbijdrage betaald).
  Een lid die bovenstaand engagement niet kan naleven, kan zich inschrijven als “reserve” en niet als “effectieve speler”
 • De inschrijvingen tennis en padel interclub lopen voor 2021 tot zondag 10 januari 2021

Samenstelling van de ploegen

 • De Interclubverantwoordelijken en de hoofdtrainers hebben naar best vermogen getracht evenwichtige ploegen samen te stellen (zie ook ‘engagement’). In de mate van het mogelijke proberen wij aan de wensen van de leden tegemoet te komen. De spelers dienen de uiteindelijke beslissingen van de sportieve cel van TC Duinbergen te respecteren.
 • De ploegkapitein is door de sportieve cel van TC Duinbergen gemachtigd om de effectieve spelers voor de wedstrijden aan te duiden. Hij/zij doet dit bij voorkeur in overleg met de spelers in kwestie. De sportieve cel van TCD kan in uitzonderlijke gevallen tussenbeide komen.

Wedstrijdleider

De aangeduide wedstrijdleider beslist over de organisatie van de speeldag (bv welke ploeg speelt op welk terrein) en past de reglementen van Tennis Vlaanderen voor interclub toe.

Financiële bijdrage

 • De club stelt nieuwe wedstrijdballen ter beschikking (verplicht van Tennis Vlaanderen) aan een democratische prijs. Deze kunnen na afloop van de ontmoeting behouden worden.
 • Alle spelers (zowel thuisspelers als bezoekers) dienen hun maaltijden af te rekenen aan de bar. Let op! Sinds 2015 worden de maaltijden voor de bezoekers niet meer gratis aangeboden (dit is niet meer verplicht van Tennis Vlaanderen), dus ook op verplaatsing zal u hoogstwaarschijnlijk zelf uw maaltijd moeten betalen!
 • Voor nationale reeksen worden de ballen en het eten door de club betaald.  Na de match worden de ballen terugbezorgd aan de interclubleider.
 • Voor alle kampioenenploegen wordt een fles champagne door de club aangeboden in de club.

Indoor

 • Binnenterreinen worden gratis ter beschikking gesteld in geval van onbespeelbare buitenterreinen, mits overleg met de tenniscampus welke velden beschikbaar zijn.

Fairplay

Als interclubspeler vertegenwoordigt u de club.  Het bestuur staat er dan ook op dat de regels van fairplay worden nageleefd, teneinde de goede naam van de club niet te schaden.

Akkoord

Door zich in te schrijven voor de interclubcompetitie aanvaardt een speler automatisch de “code voor interclub” en de huishoudelijke reglementen van de club.